Gjennom det lokale koronautbruddet i sommer, hadde Vesterålen egne smittevernstiltak. Fra 09. august gikk Vesterålen, med unntak av Andøy, tilbake til å følge de nasjonale smitteverntiltakene og anbefalingene, med ett unntak. Den lokale forskriften om karantene for de som har fått én vaksinedose, gjelder fortsatt i to uker til.  

Oversikt over de nasjonale tiltakene finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/