Hadsel kommune har per i dag ingen lokale tiltak utover de nasjonale retningslinjene.

Oversikt over nasjonale tiltake finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/