Natt til 9. desember innføres nye nasjonale koronatiltak.  Hadsel kommune har per i dag ikke lokale tiltak utover dette.

Oversikt over nasjonale tiltake finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/