Gjennom det lokale koronautbruddet i sommer, hadde Vesterålen egne smittevernstiltak. Lørdag 25. september fulgte Hadsel kommune de nasjonale retningslinjene for gjenåpning, som du finner beskrevet her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Oversikt over de nasjonale tiltakene finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/