Den samme rutinen gjelder for alle - uansett skolekrets og om barna kommer fra kommunal eller privat barnehage.

En trygg og god overgang handler om:

  • At skolen er forberedt på hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen.
  • At barn og foreldre opplever overgangen som forutsigbar og vet hva de kan forvente seg når barnet begynner på skolen og i skolefritidsordningen.
  • At det er god dialog som involverer foreldre, barnehage, skole og skolefritidsordning

For barn som ikke går i barnehage i Hadsel våren før skolestart, vil skolen invitere foresatte til dialog i forkant av skolestart for å innhente nødvendig informasjon.
Dette avtales i forbindelse med innskriving. 

Rutien for overgang fra barnehage til skole finner du her.