Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 20. okt. 2021 kl. 08:25

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 09.30 - 11.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...
Bilde

Orientering og status – gang og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu

Oppdatert 20/10-2020.

Siste nytt i saken:

 • Reguleringsplanene ble endelig vedtatt i kommunestyret 1/10-2020. Reguleringsplanen for Søndre-Hadsel finner du her. Reguleringsplanen for Gulstad-Steilo finner du her. Da gjenstår prosjektering, byggeplan og ikke minst nødvendige midler til å gjennomføre.
 • Det innkom flere innspill etter høringen. Innspillene fra Nordland fylkeskommune medfører at plankart og bestemmelser må oppdateres. Dette ble bestilt 22/6-2020. Vi tar sikte på å legge frem saken for formannskapet i august og til endelig vedtak i kommunestyret 1. oktober 2020. Det som gjenstår da er at Nordland fylkeskommune må bidra med sin andel av prosjektet. Dette bestemmes i regional transportplan.
 • Hvor skal Nordland fylkeskommune lete etter kulturminner? Det er et område på strekningen Stokmarknes-Hadselhamn, og fem områder fra Steilo til Gulstad. Trykk på linkene i dette avsnittet så får du frem kart. Spørsmål i saken kan rettes til spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen tlf. 76164148
 • 30/8-2019: Nordland fylkeskommune har meldt fra om at de gjennomfører kulturminneundersøkelser i uke 36
 • 2/8-2019: Nordland fylkeskommune bekrefter bestillingen av kulturminneundersøkelser. Videre anføres fra de at de kommer tilbake til oss med nærmere informasjon etter ferieavviklingen mot slutten av august
 • 30/7-2019: Hadsel kommune godtar fylkeskommunens justerte budsjett for kulturminneundersøkelsene som må gjennomføres. Kostnad for kommunen: I overkant av kr. 100.000,-
 • 21/5-2019: Svar fra Nordland fylkeskommune vedr. kulturminneundersøkelser (sitat): "Vi jobber fortløpende med å ta inn bestilte feltarbeid i vår feltarbeidkalender, og vil snart komme tilbake til dere med en dato for feltarbeidet".
 • 9/5-2019: Purring på Nordland fylkeskommune vedr. kulturminneundersøkelser. 
 • 20/6-2018: Forespørsel til Nordland fylkeskommune om de kan gjennomføre kulturminneundersøkelser
 • 20/8-2018: Fugleundersøkelser, sandsvale gjennomført av Norsk ornitologisk forening. Rapport avgitt
 • 28/8-2018: Purring på Nordland fylkeskommune vedr. kulturminneundersøkelser. Svar samme dag. De kan ikke garantere at dette blir gjort inneværende feltsesong. Dette er på grunn av stor oppdragsmengde i år. De tar kontakt dersom de ser at de har ressurser til å gjøre feltarbeid til g/s-veien.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME