Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Oppstart av grunnarbeider på Fiskebøl – fornyelse av kabelanlegget over Hadselfjorden

Hadselfjorden fra Strønstad 2021-12-16

Statnett skal i løpet av 2022 fornye sjøkabelen som krysser Hadselfjorden mellom Melbu og Fiskebøl.

Det nye kabelanlegget vil bli lagt like vest for det eksisterende anlegget, men ilandføringsstedet på Fiskebøl blir flyttet til Vedvika. Prosjektet omfatter både fornyelse av sjøkabelen, landkabelen fra ilandførngsstedet på Melbu (Husby) opp til Melbu transformatorstasjon og en utvidelse av stasjonen. I tillegg skal ca. 1 km av luftledningen på Fiskebøl mot Kvitfossen transformatorstasjon fornyes. 

I forbindelse med Statnetts prosjekt med å fornye kabelanlegget er vi nå i ferd med å starte opp fysiske arbeider. Det er Harstad Maskin som i disse dager går i gang med grunnarbeider på Fiskebøl.  Her skal det opparbeides avkjørsel fra fylkesvei 7638 (Midnattsolveien)  og det skal anlegges adkomstvei opp til kraftlinjen, samt riggplasser og kabelkanal opp til ny kabelendemast. Grunnarbeidene vil pågå fram til mars 2022.

Mer informasjon finner du her: Oppstart av grunnarbeider på Fiskebøl – fornyelse av kabelanlegget over Hadselfjorden | Statnett

Tip a friendTips en venn