Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 11. okt. 2021 kl. 12:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Omsorgsstønad

Du kan få omsorgsstønad av kommunen du bor i hvis du har veldig krevende omsorgsoppgaver, for eksempel om du tar deg av syke eller gamle familiemedlemmer. Foreldre med funksjonshemmede barn utfører et omfattende pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet når de tar seg av barna. Dersom omsorgsarbeidet du utfører er såkalt særlig tyngende, kan du få omsorgsstønad.

Når du vurderer å søke om omsorgsstønad, bør du være klar over at foreldre som har ekstraarbeid på grunn av barnets pleiebehov, alltid først skal søke om å få hjelpestønad til barnet fra Folketrygden. Det vil si at kommunen kan kreve at du gjør dette. Deretter kan det vurderes om du skal søke om kommunal omsorgsstønad. Du kan likevel velge å søke om omsorgsstønad parallelt med hjelpestønad.

I motsetning til omsorgspenger og pleiepenger som kommer fra folketrygden, innvilges omsorgsstønad fra kommunen og kommer inn under Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6. Søknad om omsorgsstønad behandles av tjenestekontoret for omsorgstjenester.

Les mer om omsorgsstønad her. 

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME