www.hadsel.kommune.no

Nyskolen vest

Melbu skole

Melbu skole har i dag  ca. 300 elever fra 1. til 10. klasse. Det er to paralleller på de fleste trinn. Vi har et flerkulturelt miljø med elever fra flere verdensdeler som Asia, Afrika og Europa. Dette først og fremst fordi det er mottakssentral for asylsøkere på stedet, bosatte flykninger og arbeidsinnvandring. Elevene er fra ulike verdensdeler og beriker vår skole med det mangfold de utgjør.

Åpningstider for SFO:

SFO åpner mandag til fredag 06.30, og har morgen- tilbud frem til 07.50.

1.og 2. klasse: Kortdag- mandag, onsdag og fredag 08.00- 11.45, langdag tirsdag og torsdag 08.00- 13.40.

3. og 4. klasse: Kortdag- onsdag og fredag 08.00- 11.45, langdag mandag, tirsdag og torsdag 08.00- 13.40.

SFO har tilbud til elevene fra skolen er slutt, og frem til kl. 16.15. SFO har tilbud i skolens ferie- og fridager, med unntak av de 5 planleggingsdagene de er pålagt.