www.hadsel.kommune.no

Strønstad skole

Strønstad skole

Siden 1907

Strønstad skole har eksistert siden 1907 - det som vi idag kaller "gammelskolen" ble satt opp i 1965, mens "nyskolen" stod ferdig i 1981. Det er disse to byggene som idag brukes til skole, barnehage og SFO.

Skolen har pr idag 16 elever, 4 lærere og 1 assistent. Renholder og vaktmester kommer i tillegg. Vi er en av kommunenes to fådelte skoler, og har trinn fra 1.-10.

Uteområdet vårt er stort, der elevene kan utfordre seg selv både høyt og lavt. Vi deler uteområdet med barnehagen, noe som gir alle barna en sterkere sosial tilknytning på tvers av aldersgrupper. Iløpet av året har vi også mange felles turer og andre samarbeidsprosjekter mellom skole og barnehage, i tillegg til godt samarbeid med lokale lag, foreninger og bedrifter.

 

 

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME