Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 11. okt. 2021 kl. 12:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Artikkel

Økonomisk sosialhjelp

Hver enkelt må først utnytte alle aktuelle muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv og oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). Sosialtjenesteloven gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert. Er du under 18 år og har behov for hjelp, må du kontakte barnevernet.

Har du spørsmål om Økonomisk sosialhjelp må du som hovedregel ta kontakt med NAV Hadsel via NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. Kontaktsentret vil da enten kunne svare på ditt spørsmål direkte eller sette deg over til en fagperson på ditt kontor som kan svare på ditt spørsmål.

Dersom du allerede har søkt økonomisk sosialhjelp og lurer på hvordan det går med søknaden tar du også kontakt med NAV kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du her.

 

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME