Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Ny ungdomsskole på Stokmarknes

Ny ungdomsskole Stokmarknes

Hadsel kommune har besluttet å bygge ny ungdomsskole på Stokmarknes. Dagens skole drives i bygningsmasse oppført på begynnelsen av 1960-tallet. Det har vært gjennomført tilstandsanalyser og alternativsanalyser for å vurdere gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, men Hadsel Kommune har besluttet at eksisterende skole skal rives og erstattes av nytt bygg.

Den nye skolen skal være pilotprosjekt for gjennomføring av kommunens miljøpolitikk. Bærekraftige prinsipper skal legges til grunn for planlegging fra dag en. Nybyggene skal være passivhus i minimum energiklasse B. Skolen konstrueres i massivtre med jordvarme og solvelleanlegg som primære energikilder. Det er planlagt byggestart i januar 2019 med ferdigstillelse sommeren 2020.

 

Siste nytt i prosjektet:

 

November - 18:

- Skolen er ferdig prosjektert og ligger ute for anbud. Anbudsfristen går ut 22.11.18.

- Første trinn med riving er ferdig og det er klart for byggestart. 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME