Bilde

Om kommuneplanen for Hadsel

Kommuneplanen er kommunens viktigste dokument. Denne viser retningen for hvorledes vi vil at lokalsamfunnet vårt skal utvikle seg. Kommunestyret har bestemt at nåværende plan skal oppdateres. Kommuneplanen består av en samfunnsdel- og en arealdel og begge skal gjennomgås. Først lages samfunnsdelen. Kommunestyret ønsker å ha fokus på næringsutvikling, bolyst, folkehelse og utdanning men også andre emner kan være aktuelle.

Hadsel kommune har gjennomført ulike folkemøter Du kan lese våre notat fra disse ved å trykke på menyvalget "Medvirkning". Et planforslag er laget, og dette kan du lese ved å bruke menyene SELVBETJENING og HØRINGER OG KUNNGJØRINGER. Direkte link.

Du kan forsatt gi ditt innspill til arbeidet ved å trykke på menyvalget til venstre som heter "Gi ditt innspill" frem t.o.m. 3.mai 2021