Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Ny klima- og energiplan for Hadsel kommune

IMG  4515 2020-05-20

Kommunen har blant annet som mål at klimagassutslippene i Hadsel skal halveres de neste ti årene.

Arbeidet med planen har pågått i lang tid, med flere runder innom politikernes bord, høringer og folkemøter flere steder i kommunen. I forrige kommunestyremøte ble imidlertid klima- og energiplan for Hadsel 2020-24 endelig og enstemmig vedtatt av de 25 folkevalgte.

Selv om planen altså i første omgang gjelder for de neste fem årene, inneholder den også grønne ambisjoner som strekker seg lenger inn i framtiden. Målsetningen med den nye planen er at Hadsel kommune innen 2030 skal:

  • Redusere klimautslippene i Hadsel med 50 prosent
  • Øke lokal produksjon av grønn kraft med 20 prosent

I tillegg sier planen blant annet at bruk av engangsplast i alle kommunale virksomheter skal forbys og at alle nyetableringer i kommunen må følge den lokale klima- og energiplanen.

Politikerne har også bedt kommunedirektøren i framtidige budsjettforslag gjøre penger tilgjengelig til å kunne følge opp tiltakene i planen. Da viser de til lister med konkrete grep kommunen kan ta for at tjenesteytingen og den daglig virksomheten blir grønnere.

I tillegg er det listet opp en rekke tiltak som kan bidra til at innbyggerne kan ta mer klimavennlige valg. Blant annet når det gjelder transport, avfallshåndtering og energibruk i bygg.

Det skal også, med forbehold om finansiering, ansettes en egen miljørådgiver i kommunen.

 

For å se tiltakslistene og lese planen i sin helhet klikker du her:

Tip a friendTips en venn