Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Nettmøte: Næringsliv i koronaens tid

Smittevernlege/kommuneoverlege 2020-11-30

Er du næringsdrivende og har spørsmål rundt koronautbruddet? Nå arrangerer Hadsel kommune et nettmøte for deg.

Retningslinjer som stadig endres, smittevernregler som må overholdes, anstrengt økonomi og ansatte som er syke og må i karantene eller testes.

Det er snart jul og mange kommer fra områder med svært høyt smittetrykk. Samtidig nærmer vinterfisket seg, som er avhengig av innleid arbeidskraft fra utlandet.

Onsdag 02. desember fra kl 10 – 11 stiller kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin, smittevernlege Martin Drageset Larsen og næringssjef Daniel Sowe til nettmøte.

Det blir først en 15 minutters introduksjon, så blir det 45 minutter med spørsmål og diskusjon.

Det er mulig å sende inn spørsmål på forhånd til: 

dansow@hadsel.kommune.no

Møtet vil foregå digitalt, i Teams. Lenken du bruker ligger under.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0YWQxYjEtNWRjNC00NTYzLTkyMGEtZjNlYzgzZTIyZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6a50e79-d30f-4c1c-b6ec-d672492a6e19%22%2c%22Oid%22%3a%2266d4dd77-89b4-4e9b-95f8-541362a6f209%22%7d

Ettersom det kan bli mange deltagere i møtet, er det viktig at alle demper lyden og skrur av video, samt rekker opp hånden når det skal stilles spørsmål. Det er også mulig å legge inn spørsmål i chat-funksjonen underveis.

Vel møtt!

Tip a friendTips en venn