www.hadsel.kommune.no

Logo Nav_344x211

NAV Hadsel

Les mer om NAV sine tjenester på www.nav.no. Her finner du også NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema.

Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. Les mer om økonomitelefonen her.

 
Åpningstid ved NAV Hadsel

NAV Hadsel har åpent mandag, tirsdag og torsdag mellom kl. 12:00 og 14:00.

NAV vil være å treffe på telefon 55553333 mandag – fredag mellom kl. 08:00 og 15:30.

NAV kan også kontaktes på www.nav.no hele døgnet

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME