Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Skjermbilde 2018-09-06 10

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge het tidligere "inkludering av barn i lavinntektsfamilier/nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".

2019-11-20

Søknadsfrist:
Søknadsfristen for tilskuddsåret 2021 er 4. desember 2020.

Formål:
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner

Regelverk, søknadsskjema og ytterliggere informasjon om tilskuddsordningen:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/​

Kontaktperson i kommunen:
Torill Brastad
e-post: torill.brastad@hadsel.kommune.no
Tlf. 76 16 41 26 / 924 30 099

Tip a friendTips en venn