IMG_0098

Næringssjefens side

Hadsel kommune er kjent for å ha et kreativt næringsliv som ser muligheter. Vårt motto er at vi skal ha mulighetene i fokus, og sammen med gründere og etablert næringsliv se muligheter for utvikling basert på naturgitte eller teknologiske fortrinn. 

Næringsarbeidet i Hadsel kommune er organisert med egen næringssjef, i tett samarbeid med Egga Utvikling AS.

Næringssjefen har kontor i rådhusets fjerde etasje, men er også mye ute hos næringslivet. Politisk ledelse, rådmannen, teknisk sektor og servicekontoret er også viktige støttespillere ved næringsetablering i Hadsel.   

Næringssjef Daniel Sowe kan kontaktes på epost dansow@hadsel.kommune.no samt på telefon 971 92 844.

Klikk her for å bestille en avtale med næringssjefen.

Publisert | Oppdatert 29. oktober 2019