Tilskuddsordninger

Næringssjefens side

Hadsel kommune er kjent for å ha et kreativt næringsliv som ser muligheter. Vårt motto er at vi skal ha mulighetene i fokus, og sammen med grundere og etablert næringsliv se muligheter for utvikling.basert på naturgitte eller teknoliogiske fortrinn. Næringsarbeidet i Hadsel kommune er organisert med egen næringssjef, i tett samarbeid med næringsselskapet Egga utvikling A.S.Næringssjefen har kontor i rådhusets fjerde etasje, men er også mye ute hos næringslivet. Politisk ledelse, Rådmannen, Teknisk sektor og Servicekontoret er også viktige støttespillere ved næringsetablering i Hadsel.

Næringssjef Daniel Sowe kan kontaktes på e-post dansow@hadsel.kommune.no samt på telefon 971 92 844