Næringssjefen

Hadsel kommune er kjent for å ha et kreativt næringsliv som ser muligheter. Vårt motto er at vi skal ha mulighetene i fokus, og sammen med gründere og etablert næringsliv se muligheter for utvikling basert på naturgitte eller teknologiske fortrinn.

Næringsarbeidet i Hadsel kommune tar utgangspunkt i strategisk næringsplan, og er organisert med egen næringssjef som samarbeider med lokalt næringsliv og utviklingsmiljø.

Næringssjefen har kontor i rådhusets fjerde etasje, men er også mye ute hos næringslivet. Politisk ledelse, rådmannen, teknisk sektor og servicekontoret er også viktige støttespillere ved næringsetablering i Hadsel.

Næringssjef Daniel Sowe kan kontaktes på epost dansow@hadsel.kommune.no samt på telefon 971 92 844.

 

Prosjektleder næring og utvikling Jørgen Henriksen kan kontaktes på epost jorhen@hadsel.kommune.no samt på telefon 47682115