Næringsarealer

Næringsområder i Hadsel kommune

Hadsel kommune har egne retningslinjer for kjøp og salg av kommunale tomter. Disse kan du lese ved å trykke her.


Arealer (geodata fra Norgeskart.no):

 • E3 – Børøya næringspark ved Stokmarknes.
  Områderegulert, ledige arealer i kommunal eie. kort vei til flyplass, havn og kommunesenteret Stokmarknes.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat:498011.99/ Nord-koordinat: 7606855.485.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linkene nedenfor:
 • E8 – Gulstadøya industripark ved Melbu, ca. 143 daa.
  Like ved fylkesveg og tett ved siden av Melbu. Avsatt i arealplanen til industri, men ikke regulert. Privat eie.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat:492589.643/Nord-koordinat:7598383.729.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linken nedenfor:
 • H710_1 Sykehusbukta i Stokmarknes, ca. 122 daa.
  Ved fylkesveg og tett ved siden av Stokmarknes sentrum. Båndlagt til fremtidig regulering for boliger og forretning. Ikke regulert. Sjøområde som må fylles ut.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat:496449.601/ Nord-koordinat:7605696.122.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linken nedenfor:
 • H710_5 Næringsområde Kaljord på Hadsel innland, ca. 31 daa.
  Like ved fylkesveg og tett ved siden av dagligvarehandel og fergeleie. Båndlagt til fremtidig regulering for næringsvirksomhet. Privat eie.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat:509163.979/Nord-koordinat:7602526.387.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linken nedenfor:
 • H710_6 Næringsområde Kaljord på Hadsel innland, ca. 28 daa.
  Like ved fylkesveg og tett ved siden av dagligvarehandel og fergeleie. Båndlagt til fremtidig regulering for næringsvirksomhet. Privat eie.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat:510473.286/Nord-koordinat:7602540.139.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linken nedenfor:
 • H710_7 Næringsområde Melbu vest, ca. 18 daa. Melbu sentrum, like ved fylkesveg og fergeleie.
  Båndlagt til fremtidig regulering for næringsvirksomhet. Ikke regulert. Sjøområde som må fylles ut.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat: 491546.111/Nord-koordinat:7598379.101.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linken nedenfor:
 • H710_8 Næringsområde Kvitnes på Hadsel innland, ca. 28 daa.
  Like ved fylkesveg og i et tidligere havneanlegg. Båndlagt til fremtidig regulering for næringsvirksomhet, ca. 6,5 daa. Privat eie.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat: 509487.142/Nord-koordinat:7607342.875.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linken nedenfor:
 • H710_12 Næringsområde Fiskebøl, ca. 137 daa.
  Båndlagt til fremtidig regulering for oljerelatert virksomhet. Privat eie.
  Geodata (Norgeskart.no): Øst-koordinat: 491874.563/Nord-koordinat:7591153.716.
  Du kan få oversikten over området ved å trykke på linken nedenfor:
 • Herredshuset
  Her var det kommunale kontorer. og bygget huset også den legendariske Paul Ødegård som drev sjømannskontoret. før det ble flyttet til Lorentzengården. I kjelleren var det i sin tid arrest, faktisk den eneste arresten i Vesterålen. Senere har ungdomsklubben Blinken og kulturskolen tilholdssted i bygget. Det foreligger en verditakst se denne ved å bruke linken ovenfor.


Kontaktinfo

Næringssjef Daniel Sowe
E-post: daniel.sowe@hadsel.kommune.no
Tlf: +47 971 92 844.