Landbruk

Landbruksforvaltningen er en del av teknisk etat i kommunen. Landbruksrådgivere er Harald Andersen og Bjørn Helge Sandberg.

Landbruket i Hadsel er allsidig med både melke- og kjøttproduksjon av storfe, småfehold og grønnsaksproduksjon.

Mesteparten av landbruksarealet er myrjord på fjell, samt en del ligger på god fastmarksjord.


Her er en tabell med linker til lover, informasjon og søknadsskjema for landbruk:

Lover og forskrifter Nærmere info Søknadsskjema
Jordloven    
Forpaktingsloven    
Odelsloven Info odel  
Konsesjonsloven Info konsesjon Skjema konsesjon
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Info produksjonstilskudd Søknad produksjonstilskudd
Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket Landbruksforvaltningen  Sortland kommune.
Ttlf 76 10 90 59
Søknad miljøtiltak
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord   Skjema drenering
Forskrift om nydyrking Info nydyrking Skjema nydyrking
Forskrift om gjødsesvarer mv. av organisk opphav    
Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Info Innovasjon Norge  
Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere Info tidligpensjon Skjema tidligpensjon
Forskrift om sykdomsavløsning og fødsel Info sykdomsavløsning Skjema sykdomsavløsning
Forskrift om planlegging av landbruksvei Info landbruksvei Skjema landbruksvei
Forskrift om kvoteordning på melk Info kvoteordning  
Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland Info miljøtiltak Skjema regionalt miljøtilskudd
Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder  


Priser og gebyrer

Gebyrer landbruk 2017


Dokumenter

Relevante linker


Kontaktinfo

Harald Andersen:
Telefonnummer:974 27 775
E-post: harald.henrik.andersen@hadsel.kommune.no

Bjørn Helge Sandberg:
Telefonnummer: 476 42 103
E-post: bjorn.helge.sandberg@hadsel.kommune.no

Adresse: Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes

Fant du det du lette etter?
JaNei