www.hadsel.kommune.no

Bildet er tatt av Tattan fra Pixabay.

Regelverk for motorferdsel

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et definerte tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (sentral motorferdselforskrift).

Regelverket skal ikke hindre nødvendig ferdsel til definerte nytteformål. Men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I motorferdselsforskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad.

Søknadsskjema og veileder til søknadsskjemaet finner du i menyen til venstre.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME