Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...
Bildet er tatt av Tattan fra Pixabay.

Regelverk for motorferdsel

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et definerte tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (sentral motorferdselforskrift).

Regelverket skal ikke hindre nødvendig ferdsel til definerte nytteformål. Men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I motorferdselsforskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad.

Søknadsskjema og veileder til søknadsskjemaet finner du i menyen til venstre.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME