Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 20. okt. 2021 kl. 08:25

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 09.30 - 11.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Mindre vesentlig reguleringsendring

Når ønsket tiltak ikke er i tråd med reguleringsplan kan det vurderes en endring av plan eller om det kan dispenseres fra reguleringsplan. Ved endring av reguleringsplan må det vurderes om endringen er "vesentlig" eller "mindre vesentlig".

Er endringen mindre vesentlig (f.eks mindre justering av ei tomtegrense), er det teknisk sjef som fatter et vedtak etter at berørte er gitt anledning til å uttale seg. Er endringen vesentlig (f.eks endring av friareal til byggeformål eller endring fra næringsformål til boligformål), må den behandles som en ny reguleringsplan.

Ved en søknad om mindre endring må det sendes et brev om hva som ønskes endret, hvorfor og med en kartskisse som viser ønsket endring.

Før det kan treffes vedtak skal saken være forelagt berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg.
 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME