Miljørettet helsevern i Vesterålen er organisert som et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Kommuneoverlegene er gjennom delegasjon ansvarlig for fagfeltet i egen kommune. Miljøingeniør arbeider på delegasjon fra den enkelte kommuneoverlege.

Informasjon og nyheter om miljørettet helsevern finner du på denne siden, som er felles for hele Vesterålen.