www.hadsel.kommune.no

Medvirkning

Det skal være brede medvirkningsmuligheter i planarbeidet, og både offentlige aktører, organisasjoner og innbyggere skal gis anledning til å delta. 

Relevante regionale og statlige myndigheter, grunneiere og andre berørte varsles direkte om planarbeidet på bestemte stadier. Planarbeidet skal også kunngjøres i minst en lokalavis og på hjemmesiden, slik at alle interesserte skal ha mulighet til å komme med merknader og delta i planleggingen.

Om merknaden

Merknaden til planen skal inneholde informasjon om hvilken sak merknaden gjelder (bruk gjerne sakstittel i kunngjøringsteksten) og informasjon om den som sender inn merknaden.

Innholdet bør være konkret og kortfattet. Merknaden er et offentlig dokument som vil bli benyttet i saksbehandlingen og havne i kommunens arkiver.
 

Stadier i planprosessen og medvirkningsmulighet

Her er en oversikt over kunngjøringstidspunkt på ulike stadier i planprosessen og hvilke muligheter man har til å komme med merknader.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME