Logg inn Registrer

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Decrease font size Default font size Increase font size
 
Utskrift

Styrer, råd og utvalg

Opprettet Endret .

Partssammensatt utvalg
Partssammensatt utvalg har fem medlemmer. Av disse er tre politikere (to fra posisjon og en fra opposisjon), og to er arbeidstakerrepresentanter. Utvalget arbeider på delegert myndighet fra kommunestyret innenfor sitt område.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Arbeidsmiljøutvalget er et organ som skal ivareta arbeidstakernes arbeidsforhold og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i kommunen. Utvalget har seks medlemmer, tre arbeidsgiverrepresentanter og tre arbeidstakerrepresentanter. Representantene velges av kommunestyret.

Hadsel Eldreråd
Hadsel Eldreråd er et rådgivende og partipolitisk uavhengig organ og består av seks representanter, en fra hvert lokalutvalg og en representant valgt fra kommunestyret/formannskapet. Kommunestyret/formannskapets representant er Lars Klæboe.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådet er et rådgivende organ for Hadsel kommune, statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige institusjoner og består av 6 medlemmer og 8  varamedlemmer. Rådet er sammensatt av tre representanter fra kommunestyret og tre representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner.

Hadsel ungdomsråd
Hadsel ungdomsråd skal være kommunens rådgiver i ungdomspolitiske spørsmål. Ungdomsrådet gir ungdom mulighet til å medvirke i behandlingen av saker som angår dem selv. Ungdomsrådet har ni medlemmer, og er valgt for to år.

Styret for Hadsel Eiendom KF
Hadsel Eieindom er et kommunalt foretak som skal ivareta kommunens eiendommer. Styret for Hadsel Eiendom KF består av fem medlemmer med vararepresentanter valgt av kommunestyret

Styret for Hadsel Havnevesen KF
Hadsel havnestyre består av sju representanter, fem av disse velges av kommunestyret. To representanter velges fra havnebrukersiden og har møte- og talerett.

Kontrollutvalg
Kontrollutvalget består av fem medlemmer som velges av kommunestyret. Leder og nestleder velges blant kommunestyrets medlemmer.