www.hadsel.kommune.no

800px-Sauer_i_fjellet_cropped

Landbruk

Landbruksforvaltningen er en del av teknisk etat i kommunen. Landbruksrådgivere er Harald Andersen og Bjørn Helge Sandberg.

Landbruket i Hadsel er allsidig med både melke- og kjøttproduksjon av storfe, småfehold og grønnsaksproduksjon.

Mesteparten av landbruksarealet er myrjord på fjell, samt en del ligger på god fastmarksjord.

 

Her er en tabell med linker til lover, informasjon og søknadsskjema for landbruk:

Priser og gebyrer

Dokumenter

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME