Priser: Skolen tilbyr del eller heltid og nettbasert undervisning til innvandrere

Skolen har ulike priser for en plass i voksenopplæringa for elever uten rett til gratis opplæring i norsk med samfunnskunnskap.

Undervisningen starter kl 09 og varer til 1330 for betalingselever. Det er også mulig å gå halve dager.

Deltidsplass: 3 dager pr. uke : Tirsdag, onsdag og torsdag kr 1000,- Nettressurser er inkludert i pakken. Utgifter til bøker kommer i tillegg.

Heltid : Kr: 1500- kr pr. mnd. Nivånorsk før lunsj A0, A1, A2, B1 og B2 og arbeidslivsrettet norskopplæring. Nettressurser er inkludert i pakken

Utgifter til bøker kommer i tillegg. Inkluderer også mulig deltakelse i aktiviteter og trening for de som ønsker det.

Heltidsplass med utplassering i praksis og deltakelse i aktiviteter og trening hvis ønskelig. Be om tilbud.

Bedriftspakker: Be om tilbud ut fra antall deltakere og antall timer.

Nettelev:    Its Learning, Migranorsk, Min Vei, Øvingslab til norskprøvene. Elev ved skolen 1. semester. 1000,- Utgifter til bøker kommer i tillegg.