Ungdom og fritid

Hadsel kommune har to kommunale ungdomsklubber: 

UK Blinken på Stokmarknes og UK Melbu på Melbu. Ungdomsklubbene ønsker å gi et godt og trygt tilbud til barn og ungdom, et alternativ til annet organisert fritidstilbud gjennom lag og foreninger.

Fritidstilbudet for ungdom fra 8. klasse til 18 år skal være ledet av trygge voksne som legger til rette for spennende møteplasser for ungdom på fritiden. Ungdom i denne alderen vil kunne påvirke sin fritid i mye større grad enn de som er yngre.