Idrettsanlegg og basseng

Hadsel har to basseng og to idrettshaller, og flere gymsaler knyttet til skolene. Dette er anlegg som blir brukt både av skolne på formiddagen, og lag og foreninger på ettermiddagen. Når det gjelder leie og åpningstider finner du informsjon under hver enkelt anlegg.