Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Krever fortgang i Fiskebøl-utbygging

AL 1 2022-08-11

Hadsel kommune og relevante stemmer fra hele landsdelen har sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet som uttrykker utålmodighet etter å komme i gang med etableringen av test- og øvingssenteret på Fiskebøl.

– For å holde nødvendig fremdrift ber vi departementet snarlig gi Kystverket og Statsbygg nødvendig tildelings- og oppdragsbrev, heter det i brevet som er undertegnet ordførerne i Hadsel og Vågan kommuner, samt regionrådsledere i Vesterålen og Lofoten, relevant næringsliv, NHO, universitetsrektorer og fylkesråden for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland.

Brevet er vedlagt i sin helhet nederst i saken.

Trygge på at Fiskebøl er stedet

Som kjent bestilte regjeringen tidligere i år en utredning om nedskalering og oppdaterte kostnadsberegninger for senteret som i flere år allerede har vært under planlegging på Fiskebøl. 15. juni leverte Kystverket sin rapport.

– Vi vil innledningsvis vise til uttalelser fra politisk ledelse i nærings- og fiskeridepartementet som har gitt en nødvendig trygghet rundt senterets plassering, på Fiskebøl i Hadsel kommune, påpeker brevskriverne.

Videre mener de at utredningen fra juni i år viser at det såkalte 0-alternativet, altså et test- og øvingssenter i den skalaen det opprinnelig var planlagt, er det eneste reelle alternative å gå videre med. 

– De øvrige nedskalerte og trinnvise alternativene som presenteres gir et test- og øvingssenter uten tilstrekkelig reelt innhold som verken dekker manglene fra riksrevisjonens rapport eller tidligere innmeldt behov fra offentlige og private aktører, står det skrevet.

– Det haster med å komme videre

Ordfører i Hadsel, Aina Nilsen, forklarer hvorfor det var ansett som nødvendig å sende dette brevet nå.

– Vi har nå sendt et tydelig innspill fra en samlet landsdel om at det haster med å komme videre med etableringen av test- og øvingssenteret for beredskap mot akutt forurensning. Skipstrafikken i våre mest sårbare havområder øker, uten at vi har nødvendig beredskap for når ulykken skjer, sier hun.

Varaordfører i Hadsel, Lena Arntzen, legger til:

– Vi har ei forventning om at Stortingets vedtak om at test- og øvingssenteret skal etableres på Fiskebøl følges opp, og at Kystverket og Statsbygg snarlig får nødvendige tildelingsbrev for å gå videre med forprosjekt og infrastruktur i området, sier hun.

 

Klikk her for brevet til departementet

Tip a friendTips en venn