www.hadsel.kommune.no

Kreftkoordinator

Dette er et tilbud for deg

  • Som er rammet av kreft
  • Har hatt kreft
  • Pårørende eller venner av kreftrammede
  • Andre som har spørsmål i forbindelse med kreft


Kreftkoordinatorens rolle:

  • Koordinere tjenester for bruker og hans/hennes pårørende, samt de ulike samarbeidspartnere som hjemmetjenesten, sykehjem, NAV, fastlege, sykehus, helsestasjon og lignende
  • Kreftkoordinator videreformidler tjeneste til utøvende tjenester, som blant annet hjemmesykepleien
  • Hjelpe deg og finne svar på spørsmål du måtte ha

Dette er et lavterkeltilbud, dvs at du ikke trenger henvisning fra lege eller vedtak for å ta kontakt.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME