Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
vaksine

Koronavaksinering i Hadsel kommune

I uke 17 (NB! Oppdatert tall grunnet større leveranse enn først meldt) mottar vi totalt 318 doser av Pfizer-BioNTech-vaksinen. 214 skal brukes til første dose, 104 skal brukes til andre dose.
Vi vaksinerer ikke med AstraZeneca. De som har fått første dose med AstraZeneca, vil få andre dose med Pfizer-vaksinen. 

Prioriteringsgruppe fem kan ringe og bestille vaksinetime denne uka.
Kommunen oppfordrer folk i prioriteringsgruppe fem (55-64 år med underliggende sykdommer) til å ringe vaksinetelefonen for å bestille time denne uka.
Telefonnummeret er 417 044 45 og vaksinetelefonen er betjent hverdager 12.00-15.30.
Er du usikker på om du er i gruppe fem? Les mer om prioriteringsrekkefølgen her:

Vaksineringen i Hadsel har så langt kommet til gruppen 65-74 år, og 18-64 år med høy risiko (gruppe 4 i prioriteringsrekkefølgen).

Dersom du er født i 1953 eller tidligere og ikke har fått time til vaksinering, kan det være du ikke har svart telefonen når vi har ringt.  

Da kan du kontakte oss på Vaksinetelefonen på nr: 41 70 44 45, så vil du få time til vaksinering.

Fram til nå har alle vaksineavtaler blitt gjort ved at kommunen har ringt opp kandidater for vaksinasjon og tildelt tid. For den resterende delen av vaksinasjonsprogrammet, brukes et digitalt bookingsystem der innbyggerne først setter seg på venteliste.
Etter hvert som vaksineringen når nye prioriteringsgrupper, vil man kunne logge seg inn og velge tidspunkt for oppmøte i helsehuset på Stokmarknes.
Les mer om hvordan systemet fungerer her:

Her får du svar på en rekke spørsmål rundt koronavaksinasjon i Hadsel:

https://www.hadsel.kommune.no/spoersmaal-og-svar.546624.no.html

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.  

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først. Legg merke til at dette kan endre seg underveis:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

1. Beboere i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning (I Hadsel vil det si RiarhaugenThodebo, Innlandet alderssenter og Stokmarknes sykehjem) og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 

OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

10. Resten av befolkningen   

 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

Organtransplantasjon* 

Immunsvikt*  

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

Diabetes  

Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

Demens  

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

 

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

 

Koronavaksinasjonsprogrammet 

Hvordan godkjennes koronavaksiner?