Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 20. okt. 2021 kl. 08:25

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 09.30 - 11.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...
vaksine

Koronavaksinering i Hadsel kommune

Hadsel kommune vaksinerer nå de siste prioriteringsgruppene. Vi oppfordrer alle som ønsker vaksine til å registere seg via lenken under så raskt som mulig:
 
Du vil da motta en SMS med invitasjon til time.
Hvis du fortsatt ikke har registrert deg for vaksinasjon, kan du lese mer om hvordan du gjør det her:
 

https://timebestilling.remin.no/hadsel

Det vil så bli sendt ut tilbud på sms til de personene som er registrert.

Dersom du har problemer med å få registrert deg, kan du ringe vaksinetelefonen til Hadsel kommune, 41 70 44 45, som er betjent hverdager mellom kl 09.30 og 11.30. 

FHI har åpnet opp for at tannhelsepersonell, apotekansatte og fysioterapeuter (private og med driftstilskudd) i kommunene, kan prioriteres foran øvrige grupper. 

Vi ber derfor disse gruppene om å kontakte vaksinetelefonen for å avtale time til vaksinering. 

 
Les mer om hvordan du setter deg på venteliste her: 
 
Det er viktig å følge med på mobiltelefonen om du får melding fra oss om time til vaksinering.
 
Vi håper at vi snart kan åpne for selvbooking via Remin, og vil komme med mer informasjon når vi er klare for dette.

Vi vaksinerer ikke med AstraZeneca. De som har fått første dose med AstraZeneca, vil få andre dose med Pfizer-vaksinen. 

Les mer om prioriteringsrekkefølgen her:

Dersom du har satt deg på venteliste og ikke fått time, kan du kontakte oss på Vaksinetelefonen på nr: 41 70 44 45, så vil du få time til vaksinering. 

For den resterende delen av vaksinasjonsprogrammet, brukes det digitale bookingsystem ReMin, der innbyggerne først setter seg på venteliste.
Etter hvert som vaksineringen når nye prioriteringsgrupper, vil man kunne logge seg inn og velge tidspunkt for oppmøte i helsehuset på Stokmarknes.
Les mer om hvordan systemet fungerer her:

Her får du svar på en rekke spørsmål rundt koronavaksinasjon i Hadsel:

https://www.hadsel.kommune.no/spoersmaal-og-svar.546624.no.html

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.  

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først. Legg merke til at dette kan endre seg underveis:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

1. Beboere i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning (I Hadsel vil det si RiarhaugenThodebo, Innlandet alderssenter og Stokmarknes sykehjem) og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 

OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

Organtransplantasjon* 

Immunsvikt*  

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

Diabetes  

Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

Demens  

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

 

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

 

Koronavaksinasjonsprogrammet 

Hvordan godkjennes koronavaksiner?