Hadsel kommune har en egen telefontjeneste der innbyggere kan ringe for å få helsefaglig informasjon om koronaviruset.

Kommunens koronatelefon er ment som et lavterskeltilbud for generell rådgivning omkring koronaviruset for kommunens innbyggere. Den vil være betjent mellom

kl 08.30 - 11.00 og fra

kl. 13.00 - 1430 

på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell og det er altså generelle råd rundt de helsemessige sidene ved viruset, som luftveissymptomer og karantene, de kan svare på. Råd om eksempelvis økonomi og permitteringer må du ta opp med NAV, bank, forsikring, arbeidsgiver eller andre.

Nummeret er 417 04 502.