Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Koronalettelser i Hadsel fra fredag

Martin Larsen Drageset 2021-04-14

Fra og med fredag 16. april blir det lettelser i koronatiltakene i Hadsel, i tråd med den nasjonale gjenåpningsplanen.

I Hadsel kommune er det per nå god kontroll på smittevernsituasjonen, ingen lokal smitte og kommuneledelsen har et ønske om å lette så mye som mulig på tiltakene som ble innført før påske. 

Regjeringen kom med nye anbefalinger for hele landet under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag og disse vil i stor grad gjelde også i Hadsel.

– Samtidig som vi nå letter på tiltakene, slik vi har ønsket, er det viktig at folk ikke tar lettere på smitteverntiltakene vi har hatt i hele koronaperioden. Det er fortsatt minst like viktig å holde avstand, begrense sosial kontakt og å være nøye på hygiene og å holde seg hjemme ved sykdom. Vi har sett hvor lett lokale utbrudd kan oppstå. Hvis det skjer samtidig som vi skal vaksinere, vil sannsynligvis vaksineringsprosessen bli forsinket, sier Bleidvin.

 

Anbefalinger og tiltak i Hadsel:

Arbeidsplasser

 • I Hadsel kommune er det per nå lavt smittepress og få som benytter seg av kollektivtransport. Det åpnes derfor for å jobbe fysisk fra arbeidsplassen igjen fra og med fredag 16. april.
   
 • Servicetorget på rådhuset åpner fra og med mandag 19. april.
   
 • NAV-mottaket i 2. etasje på rådhuset åpner opp fra og med mandag 19. april.
   

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jamfør egen bransjestandard og krav i forskrift.

 

– Det er svært viktig at en fortsetter å tenke kohort på arbeidsplassene, slik at en er mindre sårbare dersom det skulle komme smitte. Det er også svært viktig at alle fortsetter å være nøye på avstand, håndvask og spriting, samt å holde seg hjemme ved sykdomssymptomer, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

 

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
   
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
   
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
   
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
   
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
   
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

 

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

 

Anbefalinger for hele landet

 • Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
   
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

 

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

 

 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
   
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
   
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
   
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
   
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
   
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
   
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
   
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

 

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Tip a friendTips en venn