Nød- og vaktnumre

Vakttelefon vann/avløp 975 12 903
Vakttelefon vinterdrift (brøyting/strøing) 916 91 973
Legevakt Hadsel 116 117
Stokmarknes sykehjem avd. 1 948 58 041
Stokmarknes sykehjem avd. 2 952 38 346
Miljøtjenesten Melbu gruppe 1 482 71 622
Miljøtjenesten Melbu gruppe 2 900 43 806
Miljøtjenesten Melbu gruppe 3 476 72 465
Miljøtjenesten (avlastningsbolig/Tranebærvn) 974 08 379
Miljøtjenesten (Parkveien) 415 99 096
Miljøtjenesten Stokmarknes avd. 2 941 73 950
Riarhaugen bosenter 975 96 648
Hjemmetjenesten Melbu/Strandlandet 950 82 718
Hjemmetjenesten Innlandet/alderssenter 954 25 086
Hjemmetjenesten Stokmarknes/Langøya 76 16 42 90
   
Stokmarknes  
Vakttelefon 1 hele døgnet (Gjelder også Langøya 23.00-08.00) 975 91 900
Vakttelefon 2  (08.00 – 23.00) 905 12 791
   
Langøya  
Vakttelefon 1 (08.00-23.00) 906 73 894
Vakttelefon 2 (08.00 – 23.00) 992 37 612
   
Thodebo  
Vakttelefon 1. etasje 417 04 449
Vakttelefon 2. etasje 417 04 450
   
Rus og psykisk helsetjeneste: Omsorgsboligene på Melbu 416 75 434
   

Viltvakta i Hadsel kommune

480 17523
Veterinærvakt Hadsel/Vesterålen 417 75 333​
Krisesenteret Vesterålen 76 12 23 30
Politiet 02800
Ambulanse 113
Brann 110
Alarmtelefon for utsatte barn og unge
(gratis å ringe)
116 111
Vesterålen barnevern 979 93 800