Åpningstider

Hadsel kommune har åpent servicetorg og telefon:

76 16 40 00
mandag-torsdag: 09.00-14.30

Hadsel kommune er også tilgjengelig på e-post og digitalt servicetorg utenom disse tidene. 

Hadsel kommune kan nås på mail til postmottak@hadsel.kommune.no, henvendelser her vil videresendes til riktig vedkommende i kommunen fortløpende. 


For akutte situasjoner utenom vår telefontid, benytt vakttelefonene:

Vakttelefon Teknisk avdeling Hadsel kommune: 975 12 903
Legevakt Hadsel 116 117
Veterinærvakt Hadsel/Vesterålen 417 75 333
Krisesenteret Vesterålen 76 12 23 30
Politiet 02800
Ambulanse 113
Brann 110
Alarmtelefon for utsatte barn og unge
(gratis å ringe)    
116 111
Vesterålen barnevern.   (fre 15:30-søn 09:00) 979 93 800