Ansatte

Under kan du søke opp kontaktpersoner og ledere i de ulike delene av kommunen.Linda M Larsen

Stilling: Leder

E-post: Linda.Larsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 46945567

Avdeling: Stokmarknes sykehjem avd. 1

Marion Celius

Stilling: Kommunalsjef

E-post: Marion.Celius@hadsel.kommune.no

Telefon: 97564715

Avdeling: Helse-og omsorg

Katja P. Walle-Karlsen

Stilling: Leder

E-post: katja.walle@hadsel.kommune.no

Telefon: 92094519

Avdeling: Melbu legetjeneste

Laila Johnsen

Stilling: Leder

E-post: Laila.Johnsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 97635303

Avdeling: Adm. Miljøarbeidertjenesten

Rune Jensen

Stilling: Rektor/leder

E-post: Rune.Jensen@hadsel.kommune.no

Telefon: 48020252

Avdeling: Melbu skole

Jonny Karoliussen

Stilling: Leder

E-post: Jonny.Karoliussen@hadsel.kommune.no

Telefon: 90037021

Avdeling: Økonomiavdelingen

Linda B J Nordgård

Stilling: Sykepleier

E-post: Linda.Nordgaard@hadsel.kommune.no

Telefon: 97645002

Avdeling: Ekren HDO

Randi Anita Gaare Haugerstuen

Stilling: Rådgiver

E-post: Randi.Haugerstuen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Personalavdeling

Line Jeanette Pedersen

Stilling: Kommunalsjef

E-post: Line.Jeanette.Pedersen@hadsel.kommune.no

Telefon: 95852836

Avdeling: Adm.oppvekst

Liv Gry Brun

Stilling: Leder

E-post: Liv.Gry.Brun@hadsel.kommune.no

Telefon: 91660332

Avdeling: Tjenestekontoret

Mona Lise Knutsen

Stilling: Konsulent

E-post: Mona.Knutsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 91131708

Avdeling: Tjenestekontoret

Odd-Eirik Isaksen

Stilling: Konsulent

E-post: Odd.eirik.Isaksen@hadsel.kommune.no

Telefon: 41902366

Avdeling: Økonomiavdelingen

Laila Solholt

Stilling: Leder

E-post: Laila.Solholt@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704525

Avdeling: Melbu barnehage

Mariann Glad

Stilling: Spesialsykepleier

E-post: Mariann.Glad@hadsel.kommune.no

Telefon: 95439333

Avdeling: Psykiatritjenesten

Nina Kaino

Stilling: Rektor/leder

E-post: Nina.Kaino.Andersen@hadsel.kommune.no

Telefon: 41524696

Avdeling: Sandnes skole

Siri Ruud

Stilling: Ergoterapeut

E-post: Siri.Jessen.Ruud@hadsel.kommune.no

Telefon: 94872248

Avdeling: Rehabilitering

Tommy Løveng

Stilling: Kommunalsjef

E-post: Tommy.Loveng.Hansen@hadsel.kommune.no

Telefon: 91624688

Avdeling: Økonomiavdelingen

Vegard Melchiorsen

Stilling: Leder

E-post: Vegard.Melchiorsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 95948080

Avdeling: Felleskost.eiendom/formålsbygg

Hans Arne Jenssen

Stilling: Leder

E-post: Hans.Arne.Jenssen@hadsel.kommune.no

Telefon: 90230369

Avdeling: Legetjeneste

Frank Tore Nilssen

Stilling: Miljøterapeut

E-post: Frank.Tore.Nilssen@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704474

Avdeling: Flyktningetjenesten

Torill E Brastad

Stilling: Rådgiver

E-post: Torill.Brastad@hadsel.kommune.no

Telefon: 92430099

Avdeling: Helse-og omsorg

Christin Nilsen Long

Stilling: Rektor/leder

E-post: Christin.Nilsen.Long@hadsel.kommune.no

Telefon: 48085609

Avdeling: Strønstad skole

Peter Burk

Stilling: Konsulent

E-post: peter.burk@hadsel.kommune.no

Telefon: 46264412

Avdeling: IKT

Marit Anita Korneliussen

Stilling: Sekretær

E-post: Marit.Korneliussen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Kulturskole

Kjell Olav Bjørnhaug

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Kjell.Olav.Bjornhaug@hadsel.kommune.no

Avdeling: Tjenestekontoret

Øyvind Stensø Skjørholm

Stilling: Kommunalsjef

E-post: Oyvind.Stenso.Skjorholm@hadsel.kommune.no

Telefon: 45261834

Avdeling: Adm. teknisk

Trine Mari Haakseth Jeremiassen

Stilling: Helsesykepleier

E-post: Trine.Mari.Haakse.Jeremiassen@hadsel.kommune.no

Telefon: 90155617

Avdeling: Helsestasjon

Silje Kjærvik

Stilling: Helsesykepleier

E-post: silkja@hadsel.kommune.no

Telefon: 48289595

Avdeling: Helsestasjon

May Anne Antonsen

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: May.Anne.Antonsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704446

Avdeling: Tjenestekontoret

Per Anders Fjølstad

Stilling: Saksbehandler

E-post: Per.Anders.Fjolstad@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704391

Avdeling: Bygg og deling

Marius Zahl Johnsen

Stilling: Ingeniør

E-post: Marius.Zahl.Johnsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704393

Avdeling: Kart og oppmåling

Barbara Baumgarten-Austrheim

Stilling: Lege

E-post: Barbara.Baumgarten-Austrheim@hadsel.kommune.no

Telefon: 99354355

Avdeling: Adm.helse-og omsorg

Hans Christian Haakonsen

Stilling: Leder

E-post: Hans.Christian.Haakonsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 47753503

Avdeling: Utvikling

Line Eggen

Stilling: Rådgiver

E-post: Line.Eggen@hadsel.kommune.no

Telefon: +4791004437

Avdeling: Adm.oppvekst

Brita Olsen

Stilling: Miljøterapeut

E-post: Brita.Olsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 94131578

Avdeling: Flyktningetjenesten

Gerd Emilie Hanssen

Stilling: Konsulent

E-post: gerd.hanssen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Fellesarkiv og kommunikasjon

Lill Rita Carstensen

Stilling: Leder

E-post: Lill-Rita.Carstensen@hadsel.kommune.no

Telefon: 91598656

Avdeling: Personalavdeling

Solbjørg Dervo

Stilling: Leder

E-post: Solbjorg.Dervo@hadsel.kommune.no

Avdeling: Ekren HDO

Lisbeth Angelsen

Stilling: Jordmor

E-post: Lisbeth.Angelsen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Helsestasjon

Camilla Bakken Fossheim

Stilling: Helsesykepleier

E-post: Camilla.Bakken.Fossheim@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704457

Avdeling: Helsestasjon

Tom Formo Austvik

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Tom.Austvik@hadsel.kommune.no

Telefon: 48221397

Avdeling: IKT

Sigrun J Remme

Stilling: Konsulent

E-post: Sigrun.Remme@hadsel.kommune.no

Avdeling: Økonomiavdelingen

Siv Hege Knutsen

Stilling: Konsulent

E-post: Siv-Hege.Knutsen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Økonomiavdelingen

Renate Kvandahl

Stilling: Rådgiver

E-post: Renate.Kvandahl@hadsel.kommune.no

Telefon: 91862154

Avdeling: Adm.oppvekst

Jan Reinertsen

Stilling: Rektor/leder

E-post: Jan.F.Reinertsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 97010862

Avdeling: Innlandet skole

Gro Rønning-Nyvold

Stilling: Leder

E-post: Gro.Ronning.Nyvold@hadsel.kommune.no

Telefon: 99318805

Avdeling: Helsestasjon

June Kristin Olsen

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: June.Olsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704448

Avdeling: Tjenestekontoret

Ina- Beathe Alexandra Jensen

Stilling: Leder

E-post: Ina.Jensen@hadsel.kommune.no

Telefon: 97526037

Avdeling: Hjemmetjenesten Melbu

Thomas Strømberg-Skogstad

Stilling: Miljøterapeut

E-post: Thomas.Skogstad.Stromberg@hadsel.kommune.no

Telefon: 47519145

Avdeling: Psykiatritjenesten

Ailin W. Vatndal

Stilling: Leder

E-post: Ailin.Wollik@hadsel.kommune.no

Telefon: 97408379

Avdeling: Miljøarb.tj StokmarknesAvlastningsbolig

Truls Olsen

Stilling: Leder

E-post: Truls.Olsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 94130081

Avdeling: Hjemmetjenesten Stokmarknes

Line Grongstad Jenssen

Stilling: Leder m/særaldersgrense

E-post: Line.Grongstad@hadsel.kommune.no

Telefon: 94876084

Avdeling: Rehabilitering

Vegard Steingrimsen

Stilling: Leder

E-post: Vegard.Steingrimsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 46900173

Avdeling: Flyktningetjenesten

Ina Oskal Alexandersen

Stilling: Leder

E-post: Ina.Oskal.Alexandersen@hadsel.kommune.no

Telefon: 91126255

Avdeling: Stokmarknes sykehjem avdeling 2

Jill Merete Strand

Stilling: Helsesykepleier

E-post: Jill.Strand@hadsel.kommune.no

Avdeling: Helsestasjon

Kjell Dyrset

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Kjell.M.Dyrset@hadsel.kommune.no

Telefon: 40919867

Avdeling: Økonomiavdelingen

Britha Hessen

Stilling: Helsesykepleier

E-post: Britha.Hessen@hadsel.kommune.no

Telefon: 90560881

Avdeling: Helsestasjon

Linda Barstad Ellingsen

Stilling: Helsesykepleier

E-post: Linda.Ellingsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 94147134

Avdeling: Helsestasjon

Mona Lauritsen

Stilling: Helsesykepleier

E-post: Mona.Lauritsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 95226521

Avdeling: Helsestasjon

Terje Nikolaisen

Stilling: Leder

E-post: Terje.Nikolaisen@hadsel.kommune.no

Telefon: 95019499

Avdeling: Teknisk drift

Siw Andreassen Norheim

Stilling: Leder

E-post: Siw.Norheim@hadsel.kommune.no

Telefon: 97741346

Avdeling: Stokmarknes legetjeneste

Line A. Jakobsen

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Line.Anette.Jakobsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 47668160

Avdeling: Prosjekt

Ingebjørn Bleidvin

Stilling: Lege

E-post: Ingebjorn.Bleidvin@hadsel.kommune.no

Telefon: 41434464

Avdeling: Helse-og omsorg

Katrine Seipäjärvi

Stilling: Leder

E-post: Katrine.Seipajarvi@hadsel.kommune.no

Avdeling: Bibliotek

Annelene Holm Lund

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Annelene.Holm.Lund@hadsel.kommune.no

Avdeling: Økonomiavdelingen

Harald Andersen

Stilling: Konsulent

E-post: Harald.Henrik.Andersen@hadsel.kommune.no

Telefon: 97427775

Avdeling: Landbruk

Tone Lise Innbjør

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Tone.Lise.Innbjor@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704473

Avdeling: Flyktningetjenesten

Hilde Ongstad

Stilling: Førstekonsulent

E-post: Hilde.Ongstad@hadsel.kommune.no

Telefon: 45914029

Avdeling: Økonomiavdelingen

Donjeta Qyqalla

Stilling: Saksbehandler

E-post: Donjeta.Qyqalla@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704392

Avdeling: Bygg og deling

Atle Nielsen

Stilling: Rådgiver

E-post: Atle.Nielsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 91898881

Avdeling: Fellesarkiv og kommunikasjon

Dan Kevin Larsen

Stilling: Ingeniør

E-post: Dan.Kevin.Larsen@hadsel.kommune.no

Telefon: 91766383

Avdeling: Kart og oppmåling

Charlotte Aune Andreassen

Stilling: Leder

E-post: Charlotte.Aune.Andreassen@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704452

Avdeling: Adm. Hjemmetjeneste

Lars Marcus Bekkevold

Stilling: Fysioterapeut

E-post: larbek@hadsel.kommune.no

Telefon: 47504161

Avdeling: Rehabilitering

June Arntun

Stilling: Spesialpedagog

E-post: June.Arntun@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704534

Avdeling: Spesialpedagog

Lena Arntzen

Stilling: Leder

E-post: Lena.Arntzen@hadsel.kommune.no

Telefon: 95364472

Avdeling: Miljøtj. avd. 2 Stokmarknes

Daniel Sowe

Stilling: Leder

E-post: Daniel.Sowe@hadsel.kommune.no

Telefon: 97192844

Avdeling: Utvikling

Heidi Torkildson Ryste

Stilling: Leder

E-post: Heidi.Torkildson.Ryste@hadsel.kommune.no

Telefon: 41909949

Avdeling: Fellesarkiv og kommunikasjon

Øyvind Bjerke

Stilling: Leder

E-post: Oyvind.Bjerke@hadsel.kommune.no

Telefon: 92425331

Avdeling: Administrasjon

Karina Jacobsen

Stilling: Spesialsykepleier

E-post: Karina.Jacobsen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Stokmarknes legetjeneste

Aina Johanne Nilsen

Stilling: Ordfører

E-post: aina.nilsen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Stab og støtte

Kine Nordstrand

Stilling: Leder

E-post: Kine.Nordstrand@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704527

Avdeling: Søndre barnehage

Bjørn Helge Sandberg

Stilling: Konsulent

E-post: Bjorn.Helge.Sandberg@hadsel.kommune.no

Avdeling: Landbruk

Roar Nordahl

Stilling: Fagarb. m/fagskoleutd

E-post: Roar.Nordahl@hadsel.kommune.no

Telefon: 90641241

Avdeling: Psykiatritjenesten

Jörg Terhart

E-post: Jorg.Terhart@hadsel.kommune.no

Telefon: 97513017

Avdeling: Psykiatriboliger Melbu

Therese Elvevold

Stilling: Spesialsykepleier

E-post: Therese.Elvevold@hadsel.kommune.no

Telefon: 90923537

Avdeling: Psykiatritjenesten

Terese Nygård

Stilling: Rådgiver

E-post: Terese.Nygaard@hadsel.kommune.no

Avdeling: Prosjekt

Åshild Hultgren

Stilling: Leder

E-post: Aashild.Hultgren@hadsel.kommune.no

Telefon: 97535390

Avdeling: Seljeveien aktivitetssenter

Nataliia Shkrebeta

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Nataliia.Shkrebeta@hadsel.kommune.no

Telefon: 45380998

Avdeling: Flyktningetjenesten

Robin Stokkan Tømmerås

Stilling: Leder

E-post: Robin.S.Tommeraas@hadsel.kommune.no

Telefon: 90788194

Avdeling: Teknisk drift

Ann-Kristin Vinje

Stilling: Rektor/leder

E-post: Ann-Kristin.Vinje@hadsel.kommune.no

Telefon: 95936528

Avdeling: Stokmarknes skole

Renate Ytterdal Røsnes

Stilling: Leder

E-post: Renathe.Ytterdal.Rosnes@hadsel.kommune.no

Telefon: 99115423

Avdeling: Miljøtj.gr 1 Melbu

Marit Storjord Hanssen

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Marit.Storjord.Hanssen@hadsel.kommune.no

Avdeling: Økonomiavdelingen

Mona Løveng

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: Mona.Loveng@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704399

Avdeling: Utvikling

Vilde Rødli

Stilling: Miljøterapeut

E-post: Vilde.Rodli@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704456

Avdeling: Psykiatritjenesten

Hilde Gunn Vaseli

Stilling: Leder

E-post: Hilde.Gunn.Vaseli@hadsel.kommune.no

Telefon: 90187177

Avdeling: Psykiatritjenesten

Niklas Jørstad

Stilling: Leder

E-post: Niklas.Jorstad@hadsel.kommune.no

Avdeling: Søndre barnehage

Alicia Earnest

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: alicia.earnest@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704076

Avdeling: Flyktningetjenesten

Gudrun Jona Gudmundsdottir

Stilling: Sykepleier

E-post: gudrun.jona.gudmundsdottir@hadsel.kommune.no

Telefon: 90647475

Avdeling: Helsestasjon

Janne Kankaala

Stilling: Øverste adm. leder

E-post: janne.kankaala@hadsel.kommune.no

Telefon: 41704401

Avdeling: Kommunedirektør

Espen Haugerstuen

Stilling: Leder

E-post: espen.haugerstuen@hadsel.kommune.no

Telefon: 45024778

Avdeling: Adm. Hjemmetjeneste

Jørgen Henriksen

Stilling: Spesialkonsulent

E-post: jorgen.henriksen@hadsel.kommune.no

Telefon: 47682115

Avdeling: Utvikling

Jeanett Gaup Fredriksen

Stilling: Fysioterapeut

E-post: jeanett.gaup.fredriksen@hadsel.kommune.no

Telefon: 90500390

Avdeling: Rehabilitering