www.hadsel.kommune.no

Kommunestyret 2019-23

Kommunestyret er det øverste valgte politiske organ i kommunen. Det består av 25 medlemmer. Disse medlemmene er valgt for perioden 2019-2023:

Senterpartiet: 
Aina Johanne Nilsen (ordfører)
Kurt Eirik Jenssen
Trude Lind
Rayner Skare Lind
Stig Sørmo
Troy Shields

Høyre:
Lena Arntzen (varaordfører)
Ivar Fredriksen
Andreas Øien Johannessen

Arbeiderpartiet:
Åge Rusten
Margareth Bentzen
Viktoria Linea Høybakk
Inge Sneberg

Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS):
Ørjan Robertsen
Jan Steffensen
Arne-Reidar Johansen
Anne Karine Innbjør

Venstre:
Arne Ivar Mikalsen
Renathe Eriksen
Veronica Vangen Evensen

Fremskrittspartiet:
Anders Samuelsen

Rødt:
Geir Asbjørn Jørgensen
Karen Hultgren Olsen

Sosialistisk Venstreparti:
Nilofar Nori

Miljøpartiet De Grønne:
Torbjørn Ytrehus Moldestad

Kommunestyret har det overordnede ansvar for den samlete kommunale virksomheten. Viktige saker i kommunestyret er styringsdokumenter som økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsrapport, kommuneplan, reguleringsplaner og saker som kommer fra formannskapet og andre politiske organer.

For utvidet kontaktinformasjon til den enkelte trykk her

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME