Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kommunestyret 2019-23

Kommunestyret er det øverste valgte politiske organ i kommunen. Det består av 25 medlemmer. Disse medlemmene er valgt for perioden 2019-2023:

Senterpartiet: 
Aina Johanne Nilsen (ordfører)
Trude Lind (permisjon)
Rayner Skare Lind
Troy Shields
Kate Adolfsen-Trabelsi

Høyre:
Lena Arntzen (varaordfører)
Ivar Fredriksen
Andreas Riibe-Øien

Arbeiderpartiet:
Åge Rusten
Margareth Bentzen
Viktoria Linea Høybakk (permisjon)
Inge Sneberg

Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS):
Ørjan Robertsen
Jan Steffensen
Arne-Reidar Johansen
Anne Karine Innbjør

Venstre:
Arne Ivar Mikalsen
Renathe Eriksen
Veronica Vangen Evensen

Fremskrittspartiet:
Anders Samuelsen

Rødt:
Jostein Ellingsen
Karen Hultgren Olsen

Sosialistisk Venstreparti:
Nilofar Nori

Miljøpartiet De Grønne:
Torbjørn Ytrehus Moldestad

Uavhengig:
Stig Sørmo

Kommunestyret har det overordnede ansvar for den samlete kommunale virksomheten. Viktige saker i kommunestyret er styringsdokumenter som økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsrapport, kommuneplan, reguleringsplaner og saker som kommer fra formannskapet og andre politiske organer.

For utvidet kontaktinformasjon til den enkelte trykk her

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME