Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Kommunestyremøte på Youtube

Screen Shot  2020  04  01 at  14. 51. 18.png 2020-04-01

Hadsel kommune legger opp til at torsdagens kommunestyremøte, som vil foregå på Skype for møtedeltakerne, kan strømmes direkte via kommunens kanal på Youtube.

Det blir det aller første kommunestyremøtet i Hadsel som gjennomføres nettbasert, og ordfører Kurt Jenssen (Sp) ser fram til å jobbe med de 24 andre folkevalgte via video.

– Det blir spennende, og vi har hatt prøveoppkoplinger for å sikre at alle kommer seg opp på nett og får delta.  Det er cirka 20 saker på sakslisten, samt fire interpellasjoner og grunngitte spørsmål og en orientering fra kommunelegen om koronasituasjonen. For å nevne noe, sier ordføreren.

Sakslisten finner du her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hadsel_kommune/Meetings/Details/28536

– Vi har fått nye regler som tilsier at vi i disse korona-tider kan gjennomføre nettmøter uten presse tilstede.  Vi vil fra Hadsel gjøre vårt ytterste for at både presse og beboere kan følge møtene på nett. Det er viktig med åpenhet, kanskje spesielt i disse koronatidene, mener Jenssen.

«Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19» som i mars ble fastsatt som en hasteforskrift sier: «Fjernmøter i folkevalgte organer skal være offentlige, og alle skal som nevnt kunne følge forhandlingene selv om det er fjernmøter. I forskriften gjør departementet unntak for prinsippet om åpne møter, ved at folkevalgte organer kan avholde møter som fjernmøte i de tilfellene kommunen faktisk ikke har det tekniske utstyret på plass for at allmennheten kan følge forhandlingene i møtet. Bakgrunnen for denne bestemmelsen i forskriften er at også kommuner som ikke har de nødvendige tekniske løsninger skal kunne ha fjernmøter for å unngå fysiske møter og dermed redusere mulighetene for smitte».

Dette er nybrottsarbeid for kommunen, men så lenge teknikken står oss bi, vil det historiske kommunestyremøtet være åpent for alle som vil se fra torsdag morgen 08.30. Link til kommunens sending er https://youtu.be/WVP1aFhXtwM. Den vil også bli offentliggjort på blant annet Facebook og sendt ut til pressen.

– Jeg ønsker både kommunestyrets medlemmer, presse og innbyggere velkommen til kommunestyremøtet, avslutter ordfører Jenssen.

Tip a friendTips en venn