Kommunedirektørens forslag til Hadsel-budsjett

-Vi er i en alvorlig økonomisk situasjon, som har forverret seg siden forrige budsjett ble lagt frem, sier kommunedirektør Janne Kankaala.

 

Torsdag 10. november ble kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-26 lagt frem for kommunestyrerepresentantene.

-Lønns- og prisvekst og økte rentekostnader får store konsekvenser for økonomien til Hadsel kommune. Kommunedirektørens vurdering er at det må gjøres tiltak for å unngå at kommunen havner på ROBEK-lista og kommunedirektøren er lovpålagt å presentere en økonomiplan som går i balanse. Det er bakgrunnen for tiltakene som er foreslått, sier Kankaala.

Administrasjonen har hatt en omfattende prosess for å kunne forberede hele organisasjonen på de endringene som kommunedirektøren nå foreslår. Det har også vært flere økonomiseminarer for kommunestyret og allerede den 31. mai ble statusbilde presentert for kommunestyrerepresentantene.

Det er kommunestyret som vedtar budsjett og det vil skje på kommunestyremøtet 15./16. desember.

Budsjett/økonomiplan 2023-26 i sin helhet kan du lese her:

Styringsdokument 2023-2026 (framsikt.net)

Fant du det du lette etter?
JaNei

Siste nyheter