www.hadsel.kommune.no

Hvitveis

Kommunedirektørens ledergruppe - organisasjon

 

Kommunedirektøren   

Kommunedirektørens ledergruppe (den strategiske ledelsen) består av kommunedirektøren, assisterende kommunedirektør, økonomisjef, oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef, næringssjef og teknisk sjef.

 

Konstituert kommunedirektør er Tommy Løveng.

Ansatte på Hadsel rådhus finner du her.

 

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME