Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kommunale barnehager i Hadsel

I Hadsel er det fire kommunale barnehager.
  • Innlandet barnehage - samlokaisert med Innlandet skole
  • Strandlandet barnehage  - samlokalisert med Stønstad skole
  • Melbu barnehage
  • Søndre barnehage og Lille Børøya barnehage i samdrift. Inntil videre er barnehagene delt i to ulike lokasjoner.
Hadsel kommunestyre fastsetter felles vedtekter og betalingssatser for kommunale barnehager
Kommunen har ansvaret for at kommunale barnehager drives innenfor rammene av gjeldende lov og regelverk, og er arbeidsgiver for de ansatte.
I fjæra.jpg
 
Hadsel kommune er det kommunale barnehage på Melbu (Melbu barnehage), Stokmarknes (Søndre barnehage/Lille Børøya barnehage) og på Strandlandet og på Innlandet.  
 
På Innlandet og Strandlandet er barnehagene samlokalisert med skolene, og skolens rektor er også styrer for barnehagen.
Foreldrebetaling følger nasjonale satser for makspris, moderasjon og redusert foreldrebetaling - klikk her for mer infomasjon.
 
Pr. 01.01.2022 koster en full plass kr. 3315- og kostpenger kr. 355,- for full plass. 
Det gis 30% søskenmoderasjon for det andre barnet og 50% reduksjon for det tredje barnet og oppover.

 

 

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer

Dokumenter