Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Klipp hekk og busker – tenk trafikksikkerhet

hekk 2021-05-28

Eier du eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei?

Da ber Hadsel kommune og Statens vegvesen deg bli med på dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. 

Du som eier, har ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Veglova §§ 31 og 43)

 

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Hvis du er i tvil om det er fri sikt hos deg, les beskrivelsene under og studer illustrasjonen:

 

Høydegrense på hekk, busker og gjerder er 0,5 meter over gateplan

 

Hvis du likevel ønsker å hekk, busker eller gjerder, kan du flytte det utenfor frisiktsonen. 

 

Frisiktsonen er når du står 3 meter inn i veien/innkjørselen så skal du kunne se midten av gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. 

 

Hvis farten er stor bør sikten være enda lengre enn 30 meter. 

 

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over veibanen.

 

Eiere av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Tip a friendTips en venn