Vil elevene få tilstrekkelig opplæring av appene, slik at det vil bli effektivt i undervisningen?

Ja, det er målet. Vi setter av tid og ressurser til opplæring i appene samtidig som elevene jobber med fagstoff. Vi har både profesjonelle instruktører/veiledere og lærere som har fått god opplæring i bruk av de ulike appene og i planlegging og gjennomføring av digital undervisning.

Hvordan får eleven brukerstøtte?

Eleven/forelder tar kontakt med support Elise Teigen telf: 90 21 35 10.  

Hvordan skal deling foregå?

Deling vil foregå via itslearning eller AirDrop. Med AirDrop kan du dele for eksempel bilder, video og nettsteder trådløst med iPader/ Apple-TV som befinner seg i nærheten. Dette kan for eksempel brukes til underveisvurdering av elevarbeider, eller til å distribuere undervisningsmateriell. 

Kan elevens apper også lastes ned familiens i iPad?

Nei. Skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram (VPP), og det er selve lærebrettet som er registret i det systemet, ikke eleven. VPP fungerer slik at skolen administrerer et visst antall lisenser av hver app. Disse kan trekkes tilbake fra den enkelte og gjenbrukes på andre. Det gir kommunen muligheter til å for eksempel kjøpe klassesett av apper, som en klasse disponerer i en periode og som så kan trekkes tilbake og distribueres til en annen klasse.

Hvilken type deksel skal lærebrettet ha?

Lærebrettet til elevene skal ha et støtsikkert cover. Dette vil bli levert med brettet, og beskytter både i klasserommet og i skolesekken. Lærebrettet skal ikke taes ut av dette coveret av sikkerhetshensyn.

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd?

Skolen ønsker å ta hånd om dette. Ta kontakt med adminstrasjon ved uhell. Det er utarbeidet egen praksis for erstatningsansvar knyttet til utlån av lærebrett. Dokumentet vil bli tilgjengelig på denne nettsiden.

Følger lærebrettet den enkelte elev gjennom flere skoleår?

Ja. Elevene får lærebrettet til låns, men hvert brett er "personlig" og følger eleven fra år til år. På lik linje med bøker, innleveres lærebrettet i skoleferien for vedlikehold.

Vil nettbruken og lærebrettene overvåkes på noen måte?

Eleven kan selv ikke installere apper! Gjennom administrasjonsrettighetene har skolen anledning til å se elevens brukerstatistikk for filer og fag, hvilket lærebrett som er registrert på hvilken elev, og hvilke apper som er installert på hvert lærebrett. Vi har ikke tilgang til elevens innhold i appene, og kan ikke se hvilke nettsider elevene har vært inne på uten å gå på loggen til det enkelte lærebrett.  Vi kan begrense hvilke funksjoner elever skal ta tilgang til, men vi ser ikke hva de faktisk gjør. Skolen forbeholder seg retten til å slette og reinstallere innhold på enheten. Vi har høyt fokus på å gi elevene digital dannelse gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring i nettvett.

Hvordan sjekker/hindrer dere nedlasting av 18-års filmer og spill?

Lærebrettene er konfigurert på en slik måte at det ikke er mulig å laste ned annen programvare enn det skolen bestemmer. Dette gjelder også gratisprogrammer.

Hva vil dette bety for elevenes håndskrift og skriveerfaring?

Lærebrett vil ikke erstatte håndskrift fullt og helt, og elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd. Men omfanget vil selvfølgelig reduseres.

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?

På skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, slik vi voksne med «kontorjobb» ofte gjør.

På hjemmebane må foresatte lage kjøreregler for hvor, når og hvordan lærebrettet kan brukes utover leksearbeidet. Kjørereglene må tilpasses den enkelte utfra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at lærebrettet ikke skal være på rommet etter leggetid.

Hva skjer hvis man glemmer å lade lærebrettet?

Lærebrettet bør ha et fast sted for oppbevaring og lading hjemme. De som ikke ønsker å lade lærebrettene over natten, bør innarbeide rutiner for lading når brettet ikke er i bruk. Det er normalt sett ikke anledning å lade lærebrettet på skolen.

Hvordan vil skolen håndtere brudd på kjørereglene for bruk av lærebrett?

Dersom skolen oppdager eller får melding om brudd på reglene, for eksempel ved at elever tar krenkende bilder av andre, vil denne saken bli behandlet på samme måte som annen krenkende atferd. Skolen vil hjelpe til for å sørge for at bildene blir slettet. Foresatte vil bli kontaktet. Andre mulige sanksjoner fremgår av skolenes ordensreglement.

Hva er policy for passord og kode?

Lærebrettet skal være elevens personlige læremiddel. Den skal ikke lånes ut til andre, dette gjelder også foresatte og søsken. Elevene har sitt skolearbeide her og foresattes facebook eller lillebrors spill skal ikke ligge her. En av elementene i digital dannelse er at elevene skal lære seg å verne om egen identitet. I det ligger også en bevissthet rundt at passord er personlig. Skulle passord komme på avveie så kontaktes support Elise Teigen telf: 90 21 35 10