Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
20210705_122929

Innspill til kommunens arbeid med ny oppvekstplan

Oppvekstplanen for Hadsel bygger på tre viktige pilarer

  1. Barnekonvensjonen, som handler om skole, fritid og lek, hvile og barn og unges rett å si sin mening om som angår dem selv. 
  2. Norsk lov og avtaleverk, som sier noe om barns rettigheter og hvilke tjenester kommunen og andre offentlige etater skal levere til kommunens barn og unge.
  3. Lokale retningslinjer vedtatt av kommunestyret, for eksempel kommuneplanens samfunnsdel som er et resultat av en lengre prosess som har involvert flere i vårt lokalsamfunn. 

Oppvekstplanen er en del av kommunens samfunnsplan, og denne skal si mer spesifikt hvilke mål vi skal styre utviklingen av barnehager, skoler og kultur etter de nærmeste årene.

For å sette disse målene trenger vi innspill, kunnskap og råd fra barn og unge selv, men også fra voksne som er foreldre og foresatte, driver med aktivitetstilbud for barn og unge – eller på annen måte har interesse av hvordan oppvekstmiljøet for barn og unge er.

Klikk her for å levere dine innspill!

Innsamlingen av informasjon gjør vi i forskjellige møter med barn i barnehage, elever i grunnskole og videregående skole samt representanter for barn og unge. I tillegg arrangerer vi åpne møter for voksne som har en rolle overfor barn og unge.

De innspillene vi får skal vi sorterere og sammenstille, og sammen med de tre pilarene danner dette det rammene for hvordan vi skal styre kommunens oppvekstarbeid de neste årene.

Fristen for å komme med innspill er søndag 6. mars.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME