Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Informasjon vedrørende bruksendring fra helårsbolig (enebolig eller våningshus) til fritidsbolig

2020-03-11

Reno-Vest har i disse dager sendt ut et brev til samtlige hjemmelshavere av husstander i kommunen vedrørende gebyrer for renovasjon. Det benevnes i brevet at hvis boligen du eier brukes til for eksempel fritidsbolig, må du søke kommunen om bruksendring. 

Hadsel kommune mottar for tiden mange henvendelser angående bruksendring, og det er derfor utarbeidet en enkel veiledning for slike saker.

 

Hva er min bolig registrert som?

https://seeiendom.kartverket.no/ kan du søke opp din eiendom og finne bygningskoden til boligen din. Har du fått brevet fra Reno-Vest eier du trolig en enebolig (kode 111) eller et våningshus (kode 113) i Hadsel, altså en helårsbolig, ikke en fritidsbolig. Det er det bygget er registrert som i eiendomsregisteret (matrikkelen).

Krav om bruksendring
For at bygninger som er registrert som helårsbolig skal bli registrert som fritidsbolig må det godkjennes en søknad om bruksendring jf. plan og bygningsloven § 20-1 bokstav d.
Bruksendring gir også grunnlag for å endre renovasjonsgebyr mv fra bolig til fritidsbolig.

 

Krav til søknaden
Ordinære byggesaksskjema benyttes, og følgende skjema sendes til kommunen:

  • 5174      Søknad om tillatelse til tiltak

 

Link til skjema finner du her:

 

 

Ansvarlig søker

For søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig godkjenner kommunen normalt at eier selv står som ansvarlig søker. For andre bruksendringsformål må normalt ansvarlig foretak benyttes.
 

Gebyr

Det må betales et engangsgebyr for bruksendringssøknaden. I henhold til gebyrregulativet for 2020 som er vedtatt av kommunestyret i Hadsel er dette gebyret kroner 3609,-.

 

Reguleringsplan og kommuneplanens arealdel

En bruksendring av helårsbolig til fritidsbolig kan godkjennes uten behov for dispensasjon sett at en fritidsbolig ikke er i direkte strid med vedtatt reguleringsplan for eiendommen eller kommuneplanens arealdel. Hvis bruksendringen er i strid med dette krever kommunen dispensasjon i tillegg til søknad om bruksendring. En dispensasjonssøknad må behandles av teknisk hovedutvalg. Dette vil føre til at søknaden vil ta noe lenger tid. Det er heller ikke gitt at søknaden vil bli innvilget. Hvis hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes og at fordelene er større enn ulempene vil det ikke innvilges dispensasjon. En dispensasjonssøknad koster kroner 2887 i henhold til vedtatt gebyrregulativ. Gebyr for søknad må også betales uavhengig av utfall i saken.

Det er ikke tillatt med fritidsboliger i sentrale strøk som Stokmarknes og Melbu da slike bygg er i direkte strid med reguleringsbestemmelsene for disse områdene.  

 

Våningshus

Noen har et våningshus på en landbrukseiendom i kommunen. Slike hus kan ikke bruksendres til fritidsboliger hvis eiendommen er konsesjonsbelagt, altså om den har mer enn 35 dekar dyrket mark og det er drive- og boplikt på gården.

Se om det gjelder din eiendom i linken under:

https://gardskart.nibio.no/search

 

Virkninger av bruksendring

For boliger som er godkjent endret til fritidsbolig vil det være vanskelig å endre tilbake til helårsbolig igjen. Dette siden tekniske krav til boliger vurderes strengere enn for fritidsboliger. Så hvis bygget senere skal endres fra fritidsbolig til helårsbolig kan det kreves store tekniske oppgraderinger for at bygget skal bli godkjent som helårsbolig. Kostnadene for dette bør overveies mot det du sparer årlig i renovasjonsgebyr.

OBS: Det er ikke hva du bruker bygget som som avgjør om det klassifiseres som fritidsbolig, men hva som er oppført og godkjent av kommunen. Mange kan eie flere hus som benyttes på fritiden, men det gjør ikke huset automatisk til en fritidsbolig, men klassifiseres som en sekundærbolig av skattemyndighetene. Hvis boligen endres til fritidsbolig må den også selges som det.   

Tip a friendTips en venn