Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 3. des. 2021 kl. 11:50

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00. I helga: åpent lørdag/søndag 11.00-13.00 for rapportering av positive tester.)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 09.30 - 11.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Informasjon om rett og plikt til 600 timer norsk med samfunnskunnskap

550 norsk og 50 timer samfunnskunnskap

 

 

Introduksjonsloven med forskrifter bestemmer hvilke innvandrere som

 • kan få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • må betale for opplæringen
 • må dokumentere opplæring, eller at de har bestått bestemte prøver i norsk og samfunnskunnskap

 

Dokumentasjon på oppfylt plikt:

Du trenger dokumentasjon for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge.

Voksenopplæringen vil undersøke dine rettigheter i NIR (Nasjonalt Introduksjonsregister) som viser en oversikt over rettigheter til innbyggere i kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingen i UDI kan ta tid og ber deltakere om å ta med seg brevet fra UDI som viser rettigheter til gratis norskopplæring.

Introduksjonsloven angir tidsfrister og og andre begrensinger for gratis opplæring.
Om loven gjelder for deg, kan du se av oppholdstillatelsen du har fått av UDI/Politiet, eller du kan ta kontakt med Hadsel voksenopplæring.

Hvem har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap? 
Personer med rett og plikt får gratis opplæring ut fra Introduksjonsloven og tilhørende forskrifter.

 • personer som har fått innvilget søknad om beskyttelse/asyl
 • overføringsflyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag
 • personer med oppholdstillatelse på grunnlag av innvilget søknad om familiegjenforening med
  • person i gruppene over
  • person som har permanent oppholdstillatelse (*Obs: spesielle regler for utregning av frist)
  • med norsk borger eller nordisk borger 
   (for gjenforente med nordisk borger er det egne regler, se www.udi.no, kontakt eventuelt UDI)
 • personer med kollektiv beskyttelse

Hvem har rett til opplæring?
Personer med rett (uten plikt) får gratis opplæring. Det er i hovedsak personer i rett og plikt-gruppene som er mellom 55 og 67 år.

De har ikke plikt til å gjennomføre opplæring for å kunne søke permanent oppholdstillatelse.

Hvem har plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap? 
Personer med plikt (uten rett) må betale opplæringen selv. Det er

 • arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS-området
 • personer med oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS-området (som ikke har permanent oppholdstillatelse)

Ta kontakt med administrasjonen i Hadsel voksenopplæring for mer informasjon.

Dersom du har rett og plikt eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan du i noen tillfeller fritas fra denne plikten

Hvis du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Det kan dokumenteres med en av følgende:

 • Bestått språkprøve muntlig og skriftlig med minimum bestått A2 
 • Gjennomført opplæring i norsk grunnskole eller videregående skole i henhold til læreplaner for fagene og med karakterer. 
 • Gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høyskolenivå i Norge eller utlandet tilsvarende 30 studiepoeng. 
 • Fyller inntakskrav for norsk eller samisk universitet eller høyskole. 

Hvis det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker kan du også fritas fra plikten. (Retten beholdes).

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME