Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 20. okt. 2021 kl. 08:25

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 09.30 - 11.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Informasjon om krav til geoteknisk vurdering

I Norge opplever vi ofte ulike typer skred, bl.a. kvikkleire/ jordskred. Denne type naturulykker vil ventelig øke i fremtiden grunnet mer ekstremvær. Det er derfor viktig å få rede på om grunnen er mest mulig sikker, før man fører opp bygninger. I motsatt fall kan liv gå tapt dersom det oppstår en hendelse. Derfor krever kommunen i mange tilfeller en geoteknisk vurdering som innebærer at en fagmann på området foretar en vurdering og evt. tar prøver for å få kunnskap om grunnens beskaffenhet.

I kommuneplanens arealdel, under generelle retningslinjer er emnet geoteknisk vurdering tatt opp. Følgende står å lese (sitat):

• I områder under marin grense der faren for kvikkleire ikke er vurdert, skal her gjennomføres geoteknisk vurdering av kvikkleirefaren i dertil angitte områder, som vist i de påfølgende oversiktstabeller. Dette gjelder ved utarbeidelse av reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav. Dersom det påvises kvikkleire må områdestabiliteten vurderes.

• I øvrige områder under marin grense angitt i de påfølgende oversikts-tabellene anbefales geoteknisk vurdering.

• I områder som ikke er angitt i arealplanen til utbygging og som man ønsker å bygge ut skal her legges til grunn løsmassekartet til NGU ved vurdering av om området skal eller bør underlegges geoteknisk vurdering. Områder med tynn strand/ havavsetning samt områder med tykk havavsetning må som hovedregel vurderes.

• Geoteknisk vurdering eller undersøkelse må utføres av dertil kvalifisert personell.

Områder hvor geoteknisk vurdering er påkrevd

• I kommuneplanens arealdel, dokumentet Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer står angitt hvilke områder her kreves geoteknisk vurdering eller hvor slikt anbefales.

• I tillegg er her laget kart over områder der man krever slik vurdering.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME